Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

PSK Logo

ZbojChram Logo

Ubla Logo

NorwayGrantsLogo SK

VelkeBerezne Logo

 

StakcinChram Logo

Hamran Film

Pozrieť video

TrineHamran Logo

KolonicaHvezdaren Logo2

stakcin kniha

UradVlady Logo

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ 

Ubľa – Maltyj Bereznyj (UA) je jediným medzinárodným hraničným prechodom v Prešovskom kraji s priemernou dennou štatistikou cestujúcich 1440 áut 649 prejazdov. Ide o množstvo osôb, návštevníkov, obchodných cestujúcich a turistov, ktorí prejdú hranicami a nemajú možnosť dostať sa k informáciám o turistickom potenciáli a službách v regióne ako aj k základným informáciám o prekračovaní hraníc, potrebe víz a podobne. Súčasným problémom je neexistujúci komplexný informačný produkt, resp. viaceré čiastkové informačné produkty zamerané na zvýšenie povedomia o slovensko - ukrajinskej prihraničnej oblasti a neexistujúce spôsoby šírenia informácií v rámci širokej a odbornej verejnosti. Neexistuje sústredený informačný bod, poskytovateľ služby informovania o prihraničnej oblasti prechádzajúcim osobám cez hraničný prechod.

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking