Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Info

Projekt: Ubľa - Velykyj Bereznyj - Informácie nepoznajú hranice (U-VB-INH)

Deň začatia realizácie projektu: 01.09.2015

Plánovaný termín ukončenia projektu: 28.02.2017

Žiadateľ: Obec Ubľa www.ubla.ocu.sk

Program

1. Úvodný tematický workshop pre slovenské a ukrajinské organizácie a subjekty v oblasti médií a žurnalistiky na Ukrajine pre 20 účastníkov. Očakávame zlepšenie cezhraničných kontaktov a spolupráce medzi novinármi a mediálnymi organizáciami a spoločnosťami vedúce k príprave a publikácii spoločných článkov, televíznych spotov, programov ako aj podpore a propagácii spoločných televíznych a rozhlasových relácií.

2. Mediálny workshop pre slovenské a ukrajinské organizácie a subjekty v oblasti médií a žurnalistiky organizovaný žiadateľom na Slovensku pre 20 účastníkov.

3. Propagačný workshop v Stakčíne pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

4. Propagačný workshop v Kolonici pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

5. Propagačný workshop v Zboji pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

6. Záverečná konferencia v Ubli, počas ktorej bude slávnostne otvorené PTIC a prestavený celý projekt hlavne jeho výsledky ako sú spoločné informačné produkty. Účasť 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských). Posilní sa kultúrna spolupráca a horizontálny záujem multikultúrnej spoločnosti medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, nakoľko sa v kultúrnom programe predstavia kultúrne zložky z oboch prihraničných regiónov.

 

Financovanie projektu:

* Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 142 755,22 eur.

* Projektový grant nepresiahne 121 341,94 eur. * Neoprávnené výdavky projektu sú 0 eur.

* Miera projektového grantu nepresiahne 85 %.

* Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 21 413,28 eur.

* Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85 %/15 %. 5 spoločných informačných produktov

* Inovatívne polyfunkčné turistické informačné centrum

* trojjazyčná (SK-UA-EN) informačná brožúra

* Kniha o Stakčíne, Kolonici, Zboji a okolí (PP2) + Kniha o ukrajinskom regióne (PP1) – dať na stiahnutie

* informačné tabule - fotografie

* billboardy

Viac z tejto kategórie: Popis »

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking